År efter år levererar New Hollands teleskoplastare en oöverträffad kombination av prestanda och tillförlitlighet, delvis tack vare våra skickliga servicetekniker som tar hand om maskinerna varje år och ser till att deras säkerhet är på topp.

Men en service av en teleskoplastare är mycket mer än ny olja och nya filter, så vi tog ett snack med serviceteknikern Ilpo Gumse från Traktor Nord för att få veta mer.

Det första Ilpo gör i samband med service är att ringa upp kunden och be kunden initiera en regenerering av katalysatorsystemet. Vid regenerering bränns allt sot bort i katalysatorsystemet och resterna hamnar i motoroljan, som ändå ska bytas ut.

När Ilpo kommer fram till maskinen gör han en visuell inspektion av maskinen och pratar med kunden om upplevelsen av maskinen. Sedan påbörjas servicen och all olja tappas ur maskinen, ny hälls i och alla filter byts. Belysning kontrolleras och ersätts eller repareras vid behov.

Ett viktigt filter att ha kontrollerat vid service är sugfiltret i Ad Blue-tanken. Sugfiltrets uppgift är att filtrera bort smuts från miljön där teleskoplastaren arbetar, och om detta inte kontrolleras under service kan maskinen gå in i nödläge.

Inför säkerhetsinspektionen säkerställs att alla smörjpunkter kan ta emot fett. Speciellt på axlarna, där belastningen är som störst och dessutom kontrolleras de för glapp. Spel kontrolleras också på glid-blocken som håller utskjutet på plats och justeras vid behov.

Med kontrollen av utskjutet påbörjas säkerhetskontrollen och därför kontrolleras även bomcylindern för glapp. I säkerhetsbesiktningen ingår även en kontroll av läckage på hydraulsystemet samt att tapparna på utskjutet är fastspända med bultar.

Lastsensorn, som är förarens försäkran om att teleskoplastaren inte välter med lasten, kalibreras också som en del av säkerhetsinspektionen, genom att placera en last på upp till tre ton på gafflarna. Först testas nollpunkten genom att gafflarna lyfts upp över maskinen och dras in helt, och sedan testas gränsen för var maskinen är på väg att tippa med sin last. Resultatet av testet registreras på maskinen och är därefter utgångspunkten för om armen lyfter i gröna, gula och röda säkerhetszoner i förhållande till lastkapaciteten.

Som sista del av säkerhetsinspektionen kontrolleras skydd och säkerhetsbyglar för att skydda föraren om teleskoplastaren skulle välta med sin last. Man kontrollerar även att alla varningssymboler är synliga på maskinen.

Allt som allt tar en service- och säkerhetsinspektion cirka fem timmar, men då kan serviceteknikern lämna över en maskin i gott skick som kan fortsätta i drift i ytterligare ett år.