Oavsett om du ska klippa gräs, reparera en hage, rensa ett dike, röja snö, gödsla ut i stallet eller sätta upp stängsel, klarar vår lilla Boomer uppgiften. Även om arbetsuppgifterna är i kategorin ”mindre krävande” har traktorn fortfarande behov av regelbunden service.

Vi har därför pratat med servicetekniker Kasper Pettersson hos New Holland-återförsäljaren Agro Maskiner för att ta reda på mer om en 500-timmars service på en Boomer.

FUNKTIONSTEST

Kasper börjar med att göra ett funktionstest där belysning, bromsar, växellåda och hydraulik testas på traktorn. Det görs genom att Kasper tar en tur med maskinen och testar funktionerna. Därefter körs traktorn in i verkstaden för olje- och filterbyte. Den gamla oljan tappas av och man monterar nya filter.

HYDRAUL- OCH BRÄNSLEFILTREN BYTS

Vid en 500-timmars service byter man hydraulfilter. Detta gör man för att skydda hydrostatsystemet från smuts och partiklar samt luft. Smuts och partiklar kan komma in i systemet via hydrauluttagen, exempelvis när man byter från ett redskap till ett annat. Det kan orsaka stopp i filtret vilket i sin tur kan skapa luft i hydraulsystemet. Luft i hydraulsystemet kan i värsta fall förstöra hydrostaten, vilket kan bli väldigt kostsamt, man ska alltså inte kompromissa med bytena av hydraulfilter.

Dessutom byts bränslefiltret, som har till uppgift att filtrera orenheter från bränslet. Våra kunder använder bränsle av olika kvaliteter och det förvaras på många olika sätt, därför ska orenheter och vatten filtreras ifrån, innan bränslet når bränslesystemet. Annars finns det risk för dålig dragkraft eller haveri i bränslesystemet. Just Boomern är en modell som ofta tankas med dunk och då är det större risk för orenheter i bränslet.

Motoroljefiltret byts även det, för att säkerställa god smörjning av motorn. Motoroljefiltret fångar upp mycket av de orenheter som de moderna dieselmotorerna genererar, det är alltså viktigt att byta filtret även här, i samband med service.

Sist men inte minst byter man det yttersta elementet i luftfiltret för att säkerställa ren luft till förbränningen i motorn. Boomer-serien arbetar ofta i många olika miljöer och ofta i dammiga omgivningar av en eller annan karaktär.

FLÄKTREMMEN KONTROLLERAS

När alla filtren är utbytta, kontrollerar man därefter remspänningen på fläktremmen. Även om maskinen endast gått i 500 timmar kan remmen börja att sitta lösare, vilket gör att även denna punkt är viktig i samband med service.

KONTROLL AV KYLARENS RENHET

Även kylarenheten kontrolleras, då det är viktigt att man håller temperaturen nere på både motor och luftkonditionering. Om kylaren ser smutsig ut, ska man blåsa den, så att luften kan passera fritt igenom. Körs traktorn i dammiga omgivningar kan det bli stopp i kylaren. Dammiga omgivningar sätter även sina spår i hyttluftfiltret, det rengörs vid en 500-timmars service och byts ut vid 1000 timmar. När man rengör hyttluftfiltret blåser man det lätt, för att säkerställa att arbetsförhållandena är som de ska i hytten.

Sist men inte minst smörjs traktorns smörjpunkter och därefter är den redo att fortsätta sitt jobb som arbetshäst hos exempelvis trädgårdsanläggaren, på kyrkogården eller på golfbanan.