Tillräcklig belysning är viktigt för att säkerställa en god sikt och ett säkert arbete. Originallampor och glödlampor från New Holland garanterar alltid optimal belysning. 

För att säkerställa optimal sikt när du arbetar med dina främre strålkastare tända, ska dessa placeras korrekt så att de ger en intensiv och exakt belysning. Detta är det enda sättet vi kan garantera din komfort och säkerhet på, samtidigt som du slipper ifrån stressen som kan uppstå vid dålig sikt.


VARFÖR VÄLJA ORIGINAL LAMPOR OCH GLÖDLAMPOR? 

EFTERSOM VI ÄR DEN ENDA TILLVERKAREN SOM KAN SÄKERSTÄLLA MAXIMAL KVALITET MED HÄNSYN TILL:

PRECISION: Originallampor installeras snabbare och med högre precision, då förekomsten av matchande hållare förkortar installationstiden. Originalglödlampor är en exakt och intensiv ljuskälla, som alltid fungerar, har god motståndskraft mot plötsliga spänningsändringar och förbrukar alltid den korrekta mängden ström. 

PÅLITLIGHET: Lampor som är godkända och har garanti erbjuder samma kvalitetsstandard som den komponent som ursprungligen installerades. Glödlampor som är ECE E1-godkända enligt EU:s regelverk är särskilt testade för att uppfylla kraven i terrängfordon.

HÅLLBARHET: Originalstrålkastare håller längre eftersom de är tillverkade av råmaterial av högsta kvalitet och har en motståndskraft mot vibrationer. Deras höga motståndskraft mot vibrationer och förmåga att förbruka rätt mängd ström kommer hela tiden att innebära att originalglödlamporna håller dubbelt så länge som standardglödlampor. 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ RISKERNA MED ATT ANVÄNDA GLÖDLAMPOR SOM INTE ÄR ORIGINAL: 

DÅLIG BELYSNING: Dåliga strålkastare lyser varken upp vägen eller maskinen tillräckligt och riskerar på så sätt trafiksäkerheten och säkerheten i ditt arbete. 

FELFUNKTIONER: Ej godkända produkter tillverkade vid ej certifierade produktionsprocesser kan ha låg motståndskraft mot vädret, extrema temperaturer och vibrationer, vilket kan orsaka fel i maskinens elsystem. 

KORT HÅLLBARHET: Produkter som inte är standard slits snabbare då de inte är helt kompatibla med maskinen vilket ökar risken för haveri som kan tvinga dig att avbryta arbetet.