Skörden 2023 var lång och våt, och det var mycket liggsäd. Det gjorde att skärborden behövde gå nära markytan, vilket ökade slitaget på knivbalk, inmatningsskruv och släpskor. Därför har Leif Magnusson från Agro Maskiner, servicetekniker på skördemaskiner, en bråd period framför sig. Det blir inte bara vanlig service på tröskorna utan även mycket skador orsakade av sten och ett ökat slitage som måste åtgärdas.

Just på grund av sten i maskinerna kommer Leif att ha ett ökat fokus på slitage på slagskor och slagor. Om så behövs, byter man ut slagskor och slagor, för att maskinen ska kunna prestera optimalt när det är dags för nästa skörd.

GENOMGÅNG AV MASKINEN

Leif brukar börja servicen med att starta maskinen och lyssna efter missljud. Utöver det pratar han med föraren som ofta är med på servicen, om det är något som han ska vara extra uppmärksam på i samband med servicen. Det kan vara något som hänt under skörden som man vill titta extra på under servicen.

Därefter kontrollerar Leif diverse lager och remskivor för glapp och spänning på remmar och kedjor ses över. Normalt sett byts kedjorna ut vid slitage, men inmatningskedjan på en tröska kan spännas upp genom att ta bort en länk en eller två gånger. Skulle det vara slitage på kedjan är det mest sannolikt även slitage på kugghjulet, man kontrollerar alltså även detta samtidigt.

SÅLL OCH HALMHACK SES ÖVER

Därefter tar man ut sållen och kontrollerar dem, och man ser om det är slitage på sållkassens upphängning och på själva ramen. På hacken ser man över balans och slitage på knivar och motstål, allt för att tröskan ska prestera så bra som möjligt i skörden.


SKÄRBORDET KONTROLLERAS

På skärbordet kontrolleras samtliga lager för glapp och man ser till att remmar och kedjor är spända. Kraftöverföringskopplingen kontrolleras för slitage för att säkerställa bästa möjliga effektöverföring. Dessutom byter man ut knäckta inmatningsfingrar och slitna plaststyrningar och inmatningsskruven kontrolleras för skador orsakade av sten. De mindre stenskadorna kan ofta rätas ut med de verktyg Leif alltid har med sig iservicebilen.

KNIVBALKEN SES ÖVER

Kniven kontrolleras och om Leif anser den vara sliten, byts den ut. Dock väljer man ibland att bara byta ut knivbladen. Just i år när man tröskat nära marken förväntar sig Leif att se en hel del slitna knivar på grund av sten och jord från marken. Man förväntar sig även ökat slitage på släpskorna, det blir sannolikt en hel del som byts ut.

ELFUNKTIONERNA TESTAS

Även ljus och övriga elektriska funktioner kontrolleras på tröskan, för att säkerställa på att de fungerar och att det är rikligt med ljus för både transport och för arbete i fält. Om man konstaterar att en glödlampa gått sönder eller om det roterande varningsljuset inte fungerar, byts dessa ut. Ska man köra lagligt på väg måste man ha ett roterande varningsljus, samtidigt ger det signal om att spannmålstanken är ¾ full till dem som kör följevagn.

FILTERBYTEN OCH KALIBRERING AV MASKINEN

Samtliga filter byts ut, kylaren blåses ren och man bestämmer med kunden om tröskan ska smörjas. Om Leif skas mörja, går han igenom samtliga smörjnipplar på maskinen, för att den ska vara smörjd och redo inför nästa skörd.

Slutligen kalibreras maskinen så att alla relevanta mått stämmer överens med måttinställningarna i maskinens IntelliView-skärm. Kalibreringen är även serviceteknikerns säkerhet för att allt är som det ska vara, eftersom man inte kan genomföra kalibreringen om det är fel på maskinen.

När kalibreringen är gjord, är servicen färdig och tröskan lämnas till kunden med specialistens garanti för att den kommer att börja skörden 2024 i bästa möjliga skick.