NEW HOLLAND HAR TAGIT RAVEN TILL SVERIGE

Raven är det nya GPS-systemet från New Holland, som vi just nu lanserar i Sverige. Det ger bättre möjligheter för redskapsstyrning, datadelning och 3D-lösningar än tidigare.

Raven är i sig själv inte helt okänt, varken i Europa eller i Sverige. I Sverige gjorde Raven sig först kända under namnet SBG. Senare har företag som har specialiserat sig inom olika nischer inom precisionsjordbruk, som exempelvis teknik för växtskyddsbehandlingar och redskapsstyrning använt Ravens lösningar när arbetsuppgiften så krävt. 

Sedan CNH Industrial (CNHI) under 2021 köpte Raven Technology, med motiveringen: "Raven Technology är långt framme inom teknik för förarlöst arbete och alla har spänt väntat på vad framtiden kommer att ge. Denna framtid är nu, där svenska lantbrukare kan börja dra nytta av köpet. Så låter det i alla fall från New Hollands nordiska huvudkontor utanför Köpenhamn. 

"Köpet av Raven Technology gör att vi nu har våra helt egna eftermarknadslösningar på GPS-fronten och att vi nu kan integrera alla specialiteterna från Raven i vår fabriksmonterade utrustning. Raven kan nu erbjuda oss och kunderna aktiv redskapsstyrning som i stort sett fungerar med alla ledande fabrikat på marknaden. Det är något vi inte haft tidigare", säger Peter Byrgesen som är specialist i precisionsjordbruk hos CNH. 

"Raven är inte en ersättning för  vårt nuvarande Trimble-samarbete, utan ett tillskott till vårt sortiment, så att vi har fler alternativ att välja emellan till våra kunder", lägger Peter Byrgesen till. 

Lägger tid på att komma igång på rätt sätt

Efter köpet av Raven har man använt tiden för att komma igång med autonom styrning av traktorer och det har man nu sett goda resultat av. Det kunde man bland annat se på mässan Sima i Paris under hösten 2022. 

Under 2022 la man tid på att få igenom strukturförändringar från New Hollands sida. Köpet av Raven Technology har nu lett till att lantbrukarna kan börja dra nytta av lösningarna vid användning av RTK. 

"Det tar nog lite tid innan vi kan se de autonoma delarna, på grund av lagstiftningen", förklarar Peter Byrgesen. 

"Köpet av Raven ändrar inte så mycket för själva Raven och hur de arbetar, däremot kommer New Holland att bli en del av deras utveckling, så att vi får en större synergi mellan utvecklingen av system, både eftermarknadslösningar och fabriksmonterade. Detta tror vi kommer att leda till en väsentlig förbättring i jämförelse med tidigare och nuvarande samarbeten", säger Peter Byrgesen. 

Nu är New Holland redo att sätta igång, lugnt och stilla, under 2023 och 2024, med Raven GPS-system.

Redo med aktiv redskapsstyrning

Något av det som New Holland ser som viktiga ändringar i framförallt redskapsstyrningen och framtida 3D-uppgifter som fältnivellering och dränering. Det är precisionsutrustning som detta som ger våra kunder bättre möjligheter att utnyttja de stora traktorerna till fler arbetsuppgifter. 

"Med Raven slår vi ett slag för redskapsstyrning, där vi även har ett kamerasystem med två linser, vilket betyder en exaktare avståndsbedömning. Kamerautrustningen kan ingå i Raven ISOBUS redskapsstyrning och därmed kan utrustningen användas på alla ISOBUS-traktorsystem, vilket är en förbättring jämfört med de Trimble-system som vi redan har, där kunden är låst till att ha ett komplett Trimble GPS (styrning)-paket , om önskemålen går i riktning mot redskapsstyrning", säger Peter Byrgesen. 

Testfasen är färdig

ISOBUS-redskapsstyrningen är en någon slags nyhetsfas. Förra året släppte man sex av dessa styrsystem, som med lite finjusteringar har fungerat väldigt bra för våra kunder. Försäljningen i Sverige är redan igång och systemen med ISOBUS kommer under 2023 att visa sitt riktiga värde.

"Tillsammans vårt utvecklingsteam vill vi utnyttja säsongen 2023 för att samla in kunskap för vidareutveckling av systemet för fältnivellering och dräningsarbete, innan vi sätter igång med full kraft", säger Peter Byrgesen. 

"Vi var ett av de första länderna som fick Raven-ISO i Europa, under våren förra året, och fram tills nu har vi endast fått positiv respons och vi är i full gång med teknikkurser för GPS-specialisterna hos återförsäljarna. Det gör att vi är väl rustade inför framtiden", säger Peter Byrgesen. 

"Med ett ihärdigt grundläggande arbete och god välvilja från våra återförsäljare och kunder, blir vi väl rustade för att kunna hantera dessa arbetsuppgifter i det svenska lantbruket, nu även med vårt eget varumärke", avslutar Peter Byrgesen.
DEN AVANCEREDE

CR12-SKÆRM MED RS1-MODTAGER

  • Avanceret styring
  • Enkel, brugergrænseflade, som kan tilpasses brugerens behov, med touchscreenbetjening. 
  • ISO Universal Terminal (UT) og Task Controller
  • Anbefales til styring af op til 5 produkter 
  • Styreenhed, GNSS-modtager og mobilforbindelsesmodem i én enhed 
  • GPS, GLONASS og BeiDou, Galileo 
  • PLM RTK+ kompatibelt 

Kr. 199.999,-

1

PLM IntelliTurn PRO™

(48070937)

PLM IntelliTurn PRO™ är vändtegsfunktionen som kombinerar automatisk styrning och vändtegsfunktioner till en komplett automatisering av arbetet i fält.


Upplåsning för IntelliView IV-skärm


2.185 kr

2

Task Controller

Upplåsningskod till IntelliView IV skärm

(47441493)

Med Task Controller kan du bland annat styra tilldelning av växtnäring, utsäde och växtskyddspreparat. Det möjliggör funktioner som sektionsstyrning och styrning av kompatibla ISOBUS-redskap från IntelliView-skärmen. 
10.639 kr

3

RTK+

(48024539/48024540)
RTK+ har den högsta noggrannhetsgraden som erbjuds i PLM, ända ner till 1,5 cm och är idealisk vid sådd och växtskyddsarbete. 
Bas till RTK precisionsnivå

36.650 kr + abonnemang