EN GUL HISTORIE

På Møn ligger landbruget Brakildegård, hvor Blue & You redaktionen har mødt gårdejer Stig Fabricius til en snak om landbruget, hans mejetærskere fra New Holland og samarbejdet med den lokale New Holland forhandler Johannes Mertz.

Efter endt landbrugsuddannelse og nogle år som maskinfører på en maskinstation købte Stig i 1994 Brakildegård, inklusiv 50 hektar og en 10-årig forpagtning på yderligere 50 hektar.  Sidenhen har Stig både købt og forpagtet mere jord, så der i dag hører 260 hektar til ejendommen, hvor der både dyrkes roer, frø, maltbyg, hvede, græs til slæt og raps til videresalg. Derudover har Brakildegård et maskinsamarbejde med nogle omkringliggende gårde og nogle pasningsaftaler, så Stig samlet set driver 440 hektar og lidt maskinstation.

I maskinhuset står der 2 blå traktorer og en tredje er på vej samt en CX 8.85 mejetærsker, som er den tredje mejetærsker fra New Holland Stig ejer.

Stig startede egentlig med to mejetærskere fra et andet mærke, men da de blev solgt i 2002, købte han sin første mejetærsker fra New Holland – en brugt TX 64’er. Årsagen til skiftet var, at Stig havde brug for en mere robust maskine med en større kapacitet, og de behov opfyldte TX 64’eren på det tidspunkt. Robustheden blev eksemplificeret ved det største nedbrud maskinen havde, hvilket var en knækket ring der tog 1,5 time at hente og 5 minutter at udskifte. Dette er for øvrigt det største nedbrud, som Stig nogensinde har haft på sine gule mejetærskere fra New Holland, hvilket selvfølgelig også kan skyldes den årlige vedligeholdelse.

Mejetærskerne på Brakildegård

TX 64’eren havde Stig frem til 2008, hvor han anskaffede sig en ny CX8060’er fra New Holland på grund af stigende behov for kapacitet. CX8060’eren kørte upåklageligt i 10 år, indtil den var ved at blive lidt for lille i motoren. Dette bemærkede Stig ved, at det var motoren der bestemte hastigheden på mejetærskeren og ikke føreren. 

Så for ikke at bruge for mange dage på høsten blev det nødvendigt med en maskine med yderligere kapacitet.

CX 8.85 mejetærskeren blev anskaffet og Stigs oplevelse af maskinen er god. Derfor er det måske ikke uden grund, at de omkringliggende landbrug efterfølgende har anskaffet sig gule mejetærskere. 

Selvom Stig ikke er uvant med maskiner og kan lave meget vedligeholdelse selv, får han serviceret sine maskiner af Johannes Mertz. Stig skifter selv olie og filtre på mejetærskeren ved det årlige eftersyn, som regel lige efter høst, mens montøren fra Johannes Mertz laver de mere komplicerede vedligeholdelsesopgaver. I forbindelse med vedligeholdelsen kigger Stig montøren over skulderen, og på den måde køber han ind i montørernes erfaring og viden om, hvilke udskiftninger der er nødvendige afhængig af viseren på timetælleren.

Det gode samarbejde med Johannes Mertz sætter Stig stor pris på, og især den menneskelige kontakt er vigtig, for som Stig siger ”Jeg handler ikke med Johannes Mertz! Jeg handler med Anders og Torben passer min mejetærsker, for dem stoler jeg på, og de giver mig tryghed”. I høst kommer også både indehaver og sælger forbi, og kører en omgang med i marken for lige at få en snak og følingen med, at alt er som det skal være. Og som Stig afslutter interviewet ”Det der vigtigt for mig, at de mennesker som jeg handler med, også er der bagefter”, og det må man da sige, at New Holland er på Brakildegård.