EN GRØN PROFIL I EN BLÅ VERDEN

Hos Sivertsen A/S i Roskilde vil man gerne sætte bæredygtighed på dagsordenen, hvilket er kommet Blue & You redaktionen for øre. Vi startede derfor bilen og kørte til Roskilde for at blive klogere på, hvad Sivertsen A/S har gjort både overfor kunderne men også internt for at skabe en mere bæredygtig tilgang til det at drive maskinhandel.

Et af de tiltag som Sivertsen A/S blandt andet har igangsat, er at lave kemipakker med tilhørende kemi-APV. Helt konkret har man været inde og kigge på de mest gængse kemiprodukter, der bliver solgt i butikken og har fundet grønne alternativer, som f.eks. Svanemærkede produkter i nogenlunde samme prisklasse. Produkterne er herefter blevet samlet i forskellige pakker til forskellige faggruppers behov som f.eks. til maskinhuset på en bedrift eller til smedeværkstedet i en entreprenørforretning.

En kemi-APV skal som udgangspunkt ligge hos en landmand eller entreprenør, der bruger en eller anden form for kemi i sin dagligdag. Det betyder at sikkerhedsdatablade, den rigtige farvemærkning på produkterne samt en handlingsplan, skal være til stede, hvis der sker ulykker med kemien på arbejdspladsen. Sikkerhedsdatablade skal enten være til tilgængelige analogt eller på et internt onlinedrev. Det er virksomhedens ansvar, at dette er gjort, og hvis det ikke er tilfældet, og arbejdstilsynet kommer på besøg, kan det resultere i bødestraf.

Kunderne er meget positive omkring Sivertsens initiativ, da det frigør meget tid hos de kunder, der tidligere selv har stået for deres kemi-APV.

Men dette er ikke det eneste initiativ som Sivertsen A/S har igangsat, for at vise at virksomheden er begyndt at tænke bæredygtigt.

Det næste som Sivertsen A/S kaster sig over, er produkterne af plastik i både butikken og på værkstedet, så handsker ud af genbrugsplast er ved at blive vurderet, i forhold til om de skal indgå i sortimentet. Det samme med sikkerhedssko ud af genbrugsplast, der er ved at blive testet internt.

På værkstedet er man også begyndt at bruge meget fin træflis til at suge olie op med i stedet for granulat, der er mere skadeligt at fremstille end træflisen. Nede ved pakkebordet genbruges alle indgående papkasser med tilhørende plastindlæg eller bobleplast til udgående pakkeforsendelser. 

I marketingsammenhænge vil Sivertsen A/S også begynde at have en bæredygtig tilgang og fokusere meget mere på New Hollands metangastraktor, og dermed mindre udledning af CO2 og et mindre brændstofforbrug. 

Her på redaktionen er vi meget begejstret for Sivertsen A/S’ initiativ, og det bliver spændende at følge deres arbejde med at skabe en mere bæredygtig og grøn profil.