New Holland teleskoplæssere leverer år efter år en uovertruffen kombination af ydelse og pålidelighed bl.a. takket være vores dygtige montører, der på årlig basis passer maskinerne og sørger for, at deres sikkerhed er i top.

Men et service af en teleskoplæsser er meget mere end ny olie og nye filtre, så vi tog derfor en snak med montør Morten Kristiansen fra Farmas for at blive klogere. 

Det første Morten gør i forbindelse med service, er at ringe til kunden og bede kunden om at igangsætte en regenerering af katalysatorsystemet. Ved en regenerering bliver al sod brændt af i katalysatorsystemet, og resterne havner i motorolien som alligevel skal tappes af maskinen.

Når Morten så ankommer til maskinen, foretager han en visuel inspektion af maskinen, og tager en snak med kunden om oplevelsen af maskinen. Herefter lukkes maskinen op, og al olie tappes af maskinen, ny hældes på og alle filtre og lys og lygter kontrolleres og skiftes, hvis det er påkrævet.

Et vigtigt filter at få kontrolleret i forbindelse med service er sugefiltret i Ad Blue-tanken. Sugefiltret har til opgave at bortfiltrere snavs fra de omgivelser, som teleskoplæsseren arbejder i, og hvis det ikke bliver kontrolleret ved service, kan maskinen risikere at gå i nødprogram.

Inden sikkerhedseftersynet sikres det, at alle smørepunkter kan tage fedt, og herefter smøres maskinen igennem. Især på akslerne hvor belastningen er størst smøres der godt efter, og derudover kontrollers de for slør. Slør kontrolleres også på de klodser, der holder udskudsarmen på plads, og er der det mindste slør justeres klodserne på plads af montøren.

Med kontrollen for slør på udskudsarmen er sikkerhedseftersynet i gang, og der kontrolleres derfor også for slør på bomcylinderet. Inkluderet i sikkerhedseftersynet er også en kontrol af utætheder på hydrauliksystemet, og at naglerne på udskudsarmen er fastspændt med bolte.

Lastecensoren, som er førerens sikkerhed for at teleskoplæsseren ikke tipper med sin last, kalibreres også som en del af sikkerhedseftersynet, ved at lægge en byrde på op til tre tons på gaflerne. Først testes nulpunktet ved at løfte gaflerne op over maskinen og helt trukket tilbage, og derefter testes grænsen for, hvor maskinen er lige på nippet til at tippe med sin last. Resultatet af testen registreres på maskinen, og er efterfølgende udgangspunktet for, om armen løfter i henholdsvis grøn, gul og rød sikkerhedszone i forhold til lastekapacitet. 

Som det sidste af sikkerhedseftersynet kontrolleres afskærmninger sikkerhedsbøjler til beskyttelse af føreren, hvis teleskoplæsseren skulle risikere at vælte med sin last, samt at alle advarselssymboler er synlige på maskinen.

Alt i alt tager et service og sikkerhedseftersyn ca. 5. timer, men herefter kan montøren også aflevere en maskine i god stand samt sætte sin signatur på sikkerhedsgodkendelsen, så maskinen kan fortsætte i drift endnu et år.