Høsten 2023 var lang og våd, hvilket medførte at mange af afgrøderne lagde sig helt ned. Det betød, at mejetærskerne skulle helt ned til jorden og samle afgrøderne op, hvilket har forårsaget øget slid på knivgangen, indføringstromler og slæbesko. I den kommende tid kigger høstmontør Michael Bach fra Lyngfeldt ind i en travl periode, hvor der ikke kun skal udføres almindelig vedligeholdelse på mejetærskerne, men også udbedres skader efter sten og det øgede slid.

Netop på baggrund af risikoen for sten i maskinerne, vil Michael i år også have et øget fokus på slitage på tærskebroer og slagler. Hvis det findes nødvendigt, udskiftes tærskebroer eller slagler, så maskinen kan yde optimalt når en ny høst står for døren.

Michael starter typisk sit service med at starte maskinen op og lytte efter mislyde. Derudover tager han en snak med piloten, som ofte er med til vedligeholdelsen, om der er noget som han skal være ekstra opmærksom på i forbindelse med sin gennemgang af maskinen. Det kan være oplevelser gennem høsten, der giver anledning til et ekstra fokus under service.

Herefter kontrollerer Michael diverse lejer og remskiver for slør, og opspænding af remme og kæder kontrolleres. Normalt skiftes kæderne ved slid, mens indføringskæden på en mejetærsker kan strammes op ved at fjerne et led en enkelt eller to gange. Hvis der er slid på kæden, er der sandsynligvis også slid på tandhjulet, så det kigges naturligvis også efter i samme ombæring. 

Derudover tages soldene ud for at blive kontrolleret, og soldkassen efterses for slid på ophæng og selve rammen. Snitteren kontrolleres i forhold til balance og slid ved knive og modskær, så mejetærskeren leverer et så godt resultat som overhovedet muligt ude i marken.

På mejetærskerens skærebord kontrolleres alle lejer også for slør, og PTO-koblingen efterses for slid på belægningerne, for at sikre størst mulig effektoverførsel. Derudover udskiftes knækkede indføringspigge og slidte plastikstyr, og indføringstromlen kontrolleres for brud og skader forårsaget af sten. De mindre stenskader kan typisk rettes op med det oprettersæt, som Michael altid har med i sin servicevogn. Kniven kontrolleres, og hvis Michael vurderer at den er slidt, udskiftes hele kniven, eller i nogle tilfælde blot knivbladene. 

Netop i år hvor der er høstet lige over jordhøjde, forventer Michael at se en del slidte knive på grund af sten og jord fra marken. På slæbeskoene forventes også et øget slid i år, så dem kommer der sandsynligvis også en del udskiftninger af.

Lys og elektriske funktioner afprøves også på mejetærskeren, så der er vished om, at de fungerer, og at der er rigeligt med lys til både vej og mark. Hvis det konstateres, at der er sprunget en pære i en lygte, eller et rotorblink er holdt op med at virke, udskiftes henholdsvis pæren og rotorblinket. Og rotorblinket skal fungere, eftersom det er lovpligtigt, når mejetærskeren kører på vej, samtidig med at det giver signal om ¾ fuld korntank, til dem der kører fra. 

Alle filtre udskiftes, køleren blæses ren, og der aftales smøring med kunden. Hvis det aftales at Michael skal stå for smøringen, så gennemgår han samtlige smørenipler på maskinen, så maskinen er smurt op og helt klar til en ny sæson.

Som det sidste kalibreres maskinen, så alle relevante mål passer med indstillingerne i maskinens IntelliViewTM skærm. Kalibreringen er også montørens sikkerhed for, at alt er som det skal være, for man kan ikke få lov til at gennemføre kalibreringen, hvis der er en fejl på maskinen. 

Når kalibreringen er gennemført, er vedligeholdelsen færdig og mejetærskeren overleveres til kunden med specialistens garanti for, at den kommer til at starte sæsonen 2024 i den bedst mulige stand.