AGXTEND™ 

OCZEKUJ WIĘCEJ

Owning Your Brand’s Social Community Drives More Shoppers and Sales

Container for the scroll indicator

(Will be hidden in the published article)

AGXTEND™

Oczekuj więcej od wiodącej platformy innowacyjnych technologii w sektorze rolniczym.

WIZJA

AGXTEND™ Umożliwia całkiem nowe podejście do prac badawczo-rozwojowych w ramach rolnictwa precyzyjnego.

MISJA

AGXTEND™ opracowuje i dostarcza przełomowych technologii pozwalających rolnikom poprawić efektywność, co wiąże się z większą zyskownością.

Kim jesteśmy?

AGXTEND™ jest pierwszą marką specjalizującą się w nowo tworzonych rozwiązaniach rolnictwa precyzyjnego i ISOBUS w sektorze rolniczym. Zapewnia klientom wszechstronny dostęp do szeregu przełomowych i dynamicznych rozwiązań strategicznych firm partnerskich w zakresie rolnictwa precyzyjnego, skraca czas ich wprowadzenia do obrotu i ułatwia stosowanie na szeroką skalę.

Asortyment produktów AGXTEND™ można w pełni zintegrować z PLM marki New Holland i istniejącymi platformami rolnictwa precyzyjnego. Ponadto, cała gama ciągników, maszyn żniwnych i narzędzi firm konkurencyjnych będzie mogła korzystać z tych rozwiązań, jeśli spełnione zostaną techniczne kryteria kompatybilności. Produkty te są istotnym elementem podejścia marki New Holland do rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, co daje klientom możliwość wyboru usługi lub narzędzia najlepszego dla nich oraz zachowania kontroli nad swoimi danymi na zasadzie konieczności wyrażenia zgody (opt-in).

Produkty AGXTEND™ mają potencjał, aby znacząco poprawić stopień zrównoważenia rozwoju w sektorze rolniczym poprzez wynikającą z ich stosowania redukcję zużycia paliwa, jak również wpływ na ewentualną redukcję wykorzystania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ponadto, komercjalizacja innowacyjnego zwalczania chwastów bez użycia środków chemicznych poprzez precyzyjne wykorzystanie impulsów elektrycznych znacząco ograniczy wpływ gospodarstwa na środowisko naturalne dzięki zastosowaniu efektywnego i bardziej zrównoważonego względem środków chemicznych rozwiązania alternatywnego. Produkty i usługi AGXTEND™ można zakupić u dealerów New Holland na terenie całej Europy.


Skontaktuj się z najbliższym dealerem, aby poznać pełną ofertę usług, uzyskać porady przed zakupem, skorzystać ze szkolenia lub wsparcia w zakresie wykorzystywanych usług lub zoptymalizować już zakupione produkty i technologie.