Container for the scroll indicator

(Will be hidden in the published article)

New Holland PLM – NOWY SEZON

Zarządzanie materiałami wejściowymi dla maksymalizacji wyników z wykorzystaniem naszych produktów PLM (Precyzyjne zarządzanie terenem)

Co można teraz zrobić w celu maksymalizacji plonów: precyzyjny siew i precyzyjne nawożenie dzięki sterowaniu zmiennym dawkowaniem i sekcjami

Aby uzyskać jak najwięcej z każdego centymetra kwadratowego pola, udostępniono pełną gamę rozwiązań zarządzania uprawą. Sterowanie zmiennym dawkowaniem i sekcjami umożliwia maksymalizację plonów i ograniczenie kosztownego zachodzenia oraz pomijania. Sterowanie sekcjami automatycznie wyłącza rzędy lub sekcje, eliminując podwójne zastosowanie nasion i nawozów.


STEROWANIE ZMIENNYM DAWKOWANIEM

Zmienne dawkowanie jest zwykle oparte na wstępnie zdefiniowanej, dokładnej lokalizacji lub jakości gleby w danym obszarze. Do określania tych obszarów stosuje się takie technologie, jak mapowanie, czujniki, sztuczna inteligencja (AI), drony i dane satelitarne. Dlatego też na przykład więcej nasion sieje się w miejscach, w których jest więcej wody i substancji odżywczych. Powszechnie stosuje się je nie tylko podczas zasiewów, lecz również do zwalczania chwastów i nawożenia.STEROWANIE SEKCJAMI

Sterowanie sekcjami jest technologią opartą na systemie GNSS, która automatycznie włącza i wyłącza sekcje narzędzia w celu uniknięcia zachodzenia we wcześniej obrobionych obszarach bądź takich, które chcemy pominąć (np. drogi wodne i uwrocia). 

Nie tylko ogranicza to stopień zmęczenia operatorów, poprawia efektywność, lecz także pozwala ograniczyć koszty materiałów i zminimalizować „walkę” roślin o substancje odżywcze, co zapewnia wyższe plony.

POŁĄCZONE KORZYŚCI

  • Oszczędności na materiałach, takich jak nasiona, nawozy i pestycydy, bez nadmiernych zasiewów
  • Wzrost potencjalnych plonów i wyższa jakość zbiorów dzięki zrównoważonym zasiewom i nawożeniu właściwym dla danego pola
  • Ochrona środowiska naturalnego przez ograniczenie stosowania nawozów
  • Ulga dla operatora, gdyż ziemia orna automatycznie dostaje optymalną dawkę materiałów.


KOMPATYBILNOŚĆ

Systemy sterowania sekcjami i dawkowaniem są kompatybilne z wieloma narzędziami ISO w połączeniu z rozwiązaniami prowadzenia AccuGuide (fabrycznie wyposażone lub zmodernizowane maszyny Case IH) oraz rozwiązaniami rynku usług posprzedażnych XCN-750, XCN-1060 i XCN-2050.