Container for the scroll indicator

(Will be hidden in the published article)

PRZEWODNIK PO ROZWIĄZANIACH PRECYZYJNEGO ZARZĄDZANIA TERENEM: RTK

Dlaczego w rolnictwie potrzebujemy sygnałów korekcyjnych i czym jest kinematyka czasu rzeczywistego (RTK)?

  W obecnych czasach rolnictwo precyzyjne i wykorzystanie technologii GNSS są nierozłączne. Informacje o pogodzie, warunkach glebowych i stanie upraw są połączone technologią sieciową, która umożliwia rolnikom poprawę wydajności.


GPS jest często używany jako termin ogólny dla systemów satelitarnych. Odnosi się jednak wyłącznie do amerykańskiego systemu telekomunikacji satelitarnej a ogólnym terminem jest GNSS (ogólnoświatowy system nawigacji satelitarnej). Inne przykłady systemów satelitarnych to europejski Galileo, rosyjski GLONASS i chiński BeiDou.


Dlaczego w sektorze rolniczym nadal potrzebne są sygnały korekcyjne?

Proste wytłumaczenie: Ziemia jest otoczona atmosferą (jonosferą i troposferą). W drodze na ziemię sygnał satelitarny przechodzi przez te sfery i ulega odbiciu – co jest główną przyczyną odchylenia/błędu sygnału. 


Zatem, dokładność pozycjonowania bez wykorzystania sygnałów korekcyjnych wynosi tylko ok. 3–10 m. Znamy to chociażby z nawigacji samochodowej. W rolnictwie to za mało i liczy się każdy centymetr, więc korzystamy z usług korekcyjnych, aby osiągnąć dokładność rzędu 1,5 cm.

Ze względu na różne wymagania dotyczące dokładności i różnorodność technologiczną zalecane są różne sygnały korekcyjne: 


DOSTĘPNE FUNKCJEMAPOWANIE PLONÓW  
ZBIÓR 
ROZRZUCANIE VRA 
OPRYSKIWANIE VRA
UPRAWA
ZAUTOMATYZOWANE KIEROWANIE
ZBIÓR KUKURYDZY
OPRYSK Z WYKORZYSTANIEM STEROWANIA SEKCJAMI
ROZRZUCANIE Z WYKORZYSTANIEM STEROWANIA SEKCJAMI
UPRAWA PASOWA   
ORGANIZACJA RUCHU NA POLU   
RÓWNANIE PÓL   
OSUSZANIE
ODCHWASZCZANIE W UPRAWIE

New Holland PLM RTK+ - Jak to działa?

GPS z kinematyką czasu rzeczywistego (RTK) to potężna technologia wykorzystywana dla zapewnienia bardzo dokładnego pozycjonowania i danych nawigacyjnych. W Europie, New Holland wykorzystuje rozległą sieć stałych stacji bazowych w celu zapewnienia naszym klientom najlepszej usługi, aby sami nie musieli inwestować w pojedyncze stacje referencyjne.

1

2

3

4

Jest to stale powtarzający się proces tak długo, jak maszyna jest podłączona do naszego centrum danych RTK.

PLM RTK+

PLM RTK+ jest usługą korekcyjną RTK dostarczaną w formie subskrypcji, która zapewnia wysokiej jakości sygnały korekcyjne GNSS wszystkim użytkownikom pracującym w obrębie danej sieci. Nasze wyspecjalizowane usługi RTK mają bardzo szerokie zastosowanie: tj. pomiary, sterowanie maszynami, budownictwo, bezzałogowe pojazdy powietrzne i rolnictwo precyzyjne.

Po co rezygnować z tego co najlepsze w poniższym zakresie:

 • Zautomatyzowane kierowanie
 • Mapowanie plonów
 • Siew precyzyjny
 • ZbiórVRA lub Sterowanie sekcjami (rozrzucanie lub opryskiwanie)
 • Uprawa
 • Organizacja ruchu na polu (CTF)
 • Równanie pól
 • Osuszanie
 • Odchwaszczania w rzędzie

FUNKCJE:

 • Highest accuracy possible: up to 1.5 cm
 • High density network
 • Multi-brand compatible
 • European coverage: no geographical limitations or boundaries inside the network
 • Operational in less than 10 seconds
 • No base station investment
 • Supported by your local New Holland dealer.

ZALETY:

 • Ograniczone zachodzenie podczas uprawy i przygotowania gleby
 • Oszczędność materiału podczas siewu
 • Ograniczenie ilości nawozów i pestycydów
 • Zwiększanie wydajności podczas zbiorów
 • Minimalizacja ubicia gleby dzięki wykorzystaniu organizacji ruchu na polu
 • Wykorzystanie sterowania sekcjami dużej dokładności do automatyzacji dawkowania
 • Poprawa zarządzania zasobami wodnymi przez równanie pól
 • Kontynuacja pracy w warunkach słabej widoczności
 • Ograniczenie obciążenia i jednostronnego naprężenia ciała
AGXTEND™ - Oczekuj więcej
LOGISTYKA: Wsparcie Uptime