SERVICE AF TELESKOPLÆSSEREN

Owning Your Brand’s Social Community Drives More Shoppers and Sales

Teleskoplæsseren er en hyppigt serviceret maskine på grund af det lovpligtige sikkerhedseftersyn, som skal udføres en gang om året. Vi har derfor sat J. Hundahls specialist på teleskoplæssere stævne for at blive klogere på, hvilke punkter der gennemgås i forbindelse med service samt sikkerhedseftersynet.

Når teleskoplæsseren står på værkstedet eller hos kunden, er den visuelle kontrol af maskinen, det første montøren gør. Dette gør montøren for at forberede sig på, om der bliver mere på maskinen end bare et almindeligt service. Det kunne f.eks. være afbrækkede eller ødelagte spejle og lygter, skærme der er kørt af, eller en dør der ikke kan lukkes. Ved at lave den visuelle kontrol som det første, giver det montøren mulighed for at bestillereservedelene hjem, så han ikke skal stå og vente på delene, når han er færdig med det normale service. 

Herefter serviceres teleskoplæsseren punktvis efter servicemanualen, og de førsteservicepunkter i manualen er dræning af maskinen, så ny olie kan fyldes på, udskiftning af filtre og rensning af både kabinefiltre og køler. Remmene tjekkes også for slitage, og hvis der tegn på dette, udskiftes de naturligvis. 

Styr på bommen

Bommen på teleskoplæsseren, som adskiller teleskop-læsseren fra andre maskiner, skal også gennemgås. 

Her kontrolleres, justeres eller udskiftes klodserne som sikrer stabil ind-og udkørsel i bommen. Rundt om klodserne i bommen er der også nogle støvtætninger til beskyttelse af klodserne, som skal tjekkes for slitage og udskiftes, hvis det er nødvendigt.

I bommen ligger der også flere hydrauliske slanger, som driver hydraulikken til bommen. Da slagerne følger bommens bevægelser, er det en bevægelig del, og derfor udsættes de for slid. Derfor tjekkes slangerne også i forbindelse med service, og er der slid på dem, udskiftes de med det samme for at undgå ærgerlige driftsstop. Slangerne kan også komme til at ligge forkert i bommen, og hvis det er tilfældet, justeres de for at undgå unødig slitage.

Kalibreringen er også vigtig

Derudover skal elektronikken på teleskoplæsseren, i form af vejeceller, sikkerhed og lastsikring, kalibreres med jævne mellemrum for at undgå fejlkoder på maskinen. Dette gør montøren med diagnoseværktøjet, som der kun er adgang til hos en autoriseret forhandler.

Hvis ikke kalibreringen er korrekt udført kan det have den konsekvens, at en ny chauffør på teleskoplæsseren tipper eller vælter medmaskinen, fordi bommen er kørt ud over sit automatisk stop.

I forhold til det årlige sikkerhedseftersyn, som Arbejdstilsynet foreskriver, gennemgås også at befæstninger, nagler, splitter og låsebolte sidder som de skal i bommen og er fastspændte, alt sammen for at minimererisikoen for fejlbetjening og tab af redskaber.

Det er ejerens ansvar, at sikkerhedseftersynet er udført, så når alle punkter er tjekket udsteder J. Hundahl et dokument, der dokumenterer, at maskinen er gennemgået og vitale dele fungerer, hvis Arbejdstilsynet lige pludselig aflægger ejeren et kontrolbesøg.

Servicet er nu forbi, og teleskoplæsseren overleveres til ejeren med kyndige instrukser om løbende smøring, rengøring af maskinen samt visheden om at både ejer, bruger og ikkemindst Arbejdstilsynet kan være tilfredse medresultatet.