Container for the scroll indicator

(Will be hidden in the published article)

ZA KULISAMI REMAN:
CZĘŚĆ 1: ZWROT RDZENIA

Wywiad z Danielą Rossini, DRS, która opisuje kulisy procesu ZWROTU RDZENIA będącego podstawą REMAN.

Witaj Danielo (CNHi REMAN Communication Manager)! Porozmawiajmy dzisiaj z Tobą o ZWROCIE RDZENIA, który jest kluczowy etapem dla całego procesu REMAN. Zacznijmy od początku. Pełnisz funkcję DRS w regionie EMEA, ale, pomijając wszystkie te skróty i akronimy, czy możesz nam szczegółowo wyjaśnić, co Dealer Reman Support (Wsparcie dealerów w zakresie Reman) znaczy dla Ciebie?

Oczywiście! Dziękuję za tę możliwość! Dla mnie, Dealer Reman Support znaczy przede wszystkim zbliżenie się do dealerów poprzez aktywne ich słuchanie. Proszę mi pozwolić rozwinąć tę myśl. Moja praca polega na bliskiej współpracy z dealerami i poznawaniu ich potrzeb, jasnym i dokładnym wyjaśnianiu im procesów oraz skupianiu się na ich wymaganiach, a w rezultacie na kształtowaniu naszych procedur. 

Gdy mówisz o procesach, ZWROT RDZENIA jest oczywiście kluczowym procesem. Dlaczego jego rola jest tak istotna?

Podstawowa koncepcja to: BRAK RDZENIA, BRAK DZIAŁALNOŚCI! Rdzeń stanowi podstawę procesu regeneracji fabrycznej. Gdy nie mamy rdzenia, nie mamy też co regenerować.  

W porządku, to jest jasne! Rdzenie stanowią podstawę procesu REMAN. Daniela, czy mogłabyś pokrótce opisać, jak to działa?

Oczywiście! Wykorzystam tę grafikę, aby zilustrować idealne postępowanie przy regeneracji fabrycznej: jak widzisz, nie potrzeba dodatkowych zasobów i wykorzystywane komponenty nie trafiają na wysypisko odpadów. Procedura REMAN pozwala nam fabrycznie regenerować rdzenie, dając im nowe życie, co jednocześnie przyczynia się do tworzenia zrównoważonego procesu chroniącego środowisko naturalne

Zasoby Cykl życia

Zrównoważony rozwój! Uwielbiam ten zwrot i naprawdę wierzę, że jest to kluczowy komunikat w 2022 roku. A zatem, podsumowując, jest to zrównoważony proces, ale co zyskują na tym dealerzy?

W zamian za zwrot rdzenia dealerzy zyskują dodatkową gotówkę. Jest to zatem dla nich działanie przynoszące zyski

A konkretnie, ile na tym zarabiają? Ile płacicie za rdzenie? Czy ceny są stałe, czy też zmienne?

Ceny zmieniają się w zależności od naszych potrzeb. Im więcej potrzebujemy rdzeni, tym więcej jesteśmy gotowi za nie zapłacić: im więcej potrzebujemy, tym więcej płacimy! W specjalnej sekcji portalu dealera każdego miesiąca publikujemy cennik rdzeni. Dealerzy mają 3 miesiące na odesłanie rdzenia (co nie znaczy, że nie mogą odesłać ich później, ale wtedy cena może być już inna). Chciałabym jednak dodać, że nadal wprowadzamy usprawnienia. W rzeczywistości jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie i zbieramy opinie od dealerów oraz współpracowników zaangażowanych w ten proces. A jeśli chodzi o to, ile zarabiają, należy wyjaśnić, że dealerzy, którzy są pierwsi i sprzedają nam rdzenie, których potrzebujemy, mogą zyskać bardzo przyzwoite pieniądze. Pod tym względem obserwujemy trwającą pewnego rodzaju rywalizację między dealerami!

A jak dealerzy odsyłają rdzenie?

To właśnie dlatego istnieje ZWROT RDZENIA – proces zbierania rdzeni. Sam proces jest podzielony na dwa podprocesy:

1. Gdy dealer UE zakupuje REMAN, na fakturze automatycznie generowana jest dodatkowa opłata (ZGŁOSZENIE 91), która zostanie zwrócona na podstawie ZGŁOSZENIA 90 po odesłaniu rdzenia z powrotem do magazynu (można go zwrócić w dowolnym momencie w ciągu 24 miesięcy).

2. WYKUP RDZENIA, tj. 

  • W przypadku zakupu REMAN (od krajów spoza UE) i braku automatycznie generowanej dodatkowej opłaty na fakturze
  • W przypadku zakupu nowego komponentu i chęci sprzedaży odpowiadającego mu rdzenia
  • W przypadku posiadania starych komponentów na placu i chęci otrzymania oferty


Podsumujmy ten wywiad, podziwiając wyniki procesu ZWROTU RDZENIA za okres od stycznia do kwietnia 2022 i porównując je z tym samym okresem 2021 roku. Liczby są jasne.

+216% pod względem jakości zebranych rdzeni

+137% pod względem wartości rdzeni odesłanych z powrotem do dealerów

Powiedz nam, co jest kluczem do tego sukcesu i jak według Ciebie będzie można utrzymać ten pozytywny trend?

Pragnę tutaj powtórzyć moją koncepcję aktywnego słuchania. Objęłam to stanowisko w marcu 2022 i w ciągu 2 miesięcy odwiedziłam ponad 10 dealerów w całej Europie, głównie po to, aby posłuchać o ich wymaganiach i przekazać im kluczowe idee tego procesu. Zawsze czują, że jestem w pobliżu i mogą na mnie liczyć, co zdecydowanie zbliżyło mnie do nich i pozwoliło nawiązać relację opartą na szacunku i zaufaniu. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a zatem wzajemne relacje są szalenie istotne. Jeśli chcesz być wysłuchany, musisz przede wszystkim wiedzieć, jak słuchać

Daniela, dziękuję za Twój cenny wkład! Do zobaczenia w następnym odcinku REMAN | ZA KULISAMI 


REMAN TO WIĘCEJ NIŻ NAPRAWA


Używane
Naprawa
REMAN
Kompletne rozmontowanie i ponowny montaż
 
 

100% kontrola – użycie nowych części   
Systematyczne testy na stacji do prób   
Zrównoważone  
 

KOMPONENTY
SILNIKA

KOMPONENTY
ELEKTRYCZNE

ELEKTRONIKA

CZĘŚCI ŻNIWNE

HYDRAULKA

WTRYSK

ELECTRYKA

ROTACYJNA


TURBOSPRĘŻARKI

WYDECH

PRZENIESIENIE
NAPĘDU

KLIMATYZACJA

SILNIKI

1994
NUMERÓW CZĘŚCI


NOWA GWARANCJA
POLITYKA ZASTOSOWANIA DLA SILNIKÓW REMAN

Począwszy od teraz, gwarancja na silniki Reman będzie ważna nawet po zakończeniu gwarancji umownej lub rozszerzonej Twojej maszyny.


Wyobraźmy sobie na przykład, że silnik uległ uszkodzeniu po 6 miesiącach od daty rozpoczęcia gwarancji i trzeba go wymienić:
Jeśli wybierzesz NOWY silnik, gwarancja wygaśnie wraz z końcem gwarancji umownej.

Jeśli wybierzesz silnik Reman, gwarancja zostanie przedłużona do końca okresu gwarancyjnego dla tej części.

Udostępnij artykuł

AGXTEND™ – OCZEKUJ WIĘCEJ
LOGISTYKA: Dealers to dealers