NutriSense™ 

EN SENSOR, FLERE MULIGHEDER

NutriSense er en alsidig sensor, der kan bruges på mange forskellige maskiner såsom finsnittere, mejetærskere og gyllevogne.

NutriSense kan takket være dens infrarøde teknologi og kunstige intelligen, analysere og bestemme ikke kun den nøjagtige sammensætning af afgrøder og korn, men også af ko-, grise-gylle samt biogas:

  • Afgrødre- og kornsammensætning kan analyseres for bedre at kunne evaluere kvaliteten af din høst. Data kan kortlægges og sammenlignes med anden data genereret under afgrødens livscyklus, såsom så- og gødningskort.
  • Gyllesammensætning kan analyseres med henblik på sporbarhed. Gylle er en værdifuld kilde med næringsstoffer til gødning af jord og skal bruges med omtanke afhængigt af dens koncentration af NPK og ammoniak.

GYLLEVOGNSLØSNINGEN: MANUREXCONTROL

ManureXcontrol er en ECU, der baseret på NutriSense og flowmåleværdier er i stand til at styre de fleste gyllevogne på markedet . 

Brugeren kan nemt definere mængden for et specifikt gødningselement fra førehuset.

ManureXcontrol vil automatisk styre gyllevognens flow samt foreslå den passende kørehastighed for at matche den ønskede udbringningsmængde.

Målmængden kan også importeres i ISOBUS-terminalen via et applikationskort, der giver landmanden mulighed for at påføre mængden af gødning baseret på afgrødernes behov.


NØGLEFUNKTIONER:

  • Brugervenlig
  • Enkel og intuitiv brugergrænseflade
  • Brugeren kan nemt vælge, hvilket parameter der skal rettes til.
  • Begrænsning på andre næringsstoffer kan indstilles for at undgå overpåføring af sekundært næringsstof.
  • ISOBUS baseret system
  • Kan arbejde sammen med eksisterende ISOBUS-kompatibelt Precision Farming-udstyr               
  • ISOXml dokumentation
  • Genereret data kan bruges og analyseres af de fleste FMIS'er (Farm Management Information systemer)
Udgiver