XPower XPU

INNOVATIEVE ELEKTRISCHE ONKRUIDTECHNOLOGIE

XPower is de toekomst voor onkruidbestrijding: door gebruik te maken van hoog elektrisch vermogen en elektrofysische engineering maakt de XPower-technologie het mogelijk om chemische herbiciden te minimaliseren en ongewenste planten effectief te elimineren door elektrisch onkruid te wieden.

DE XPOWER XPU VOOR STEDELIJKE TOEPASSINGEN

De XPU is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften voor onkruidbestrijding in stedelijke gebieden, zoals industrieterreinen, bermen, openbare paden en pleinen.

Kenmerken

 • Een bewezen alternatieve onkruidbestrijdingstechniek.
 • Elektrofysische vernietiging van onkruid en invasieve planten.
 • Werkt tot in de wortels: XPower behandelt de plant vanaf de bladeren tot aan de wortels in de grond.
 • De XPower-producten voldoen volledig aan de Europese veiligheidsnormen voor de bestuurder.

Hoe werkt het?

Hoogspanningselektriciteit wordt lokaal geleverd door een generator. De elektrische stroom gaat via de applicator in de planten en vervolgens in de grond. Het elektrisch circuit wordt gesloten via een tweede applicator die ofwel andere planten ofwel de grond raakt. Door de energie verwelken de planten van binnenuit tot in de wortels.Wat zijn de voordelen ten opzichte van chemische onkruidbestrijding?

 • Snelle en duurzame werking: residuvrij en kan in de meeste weersomstandigheden worden toegepast.
 • Verliest zijn effectiviteit niet in geval van regen na de behandeling, in tegenstelling tot chemische onkruidbestrijders.
 • De XPower-gebruiker wordt niet blootgesteld aan giftige stoffen.
 • Tijdens de toepassing worden noch de bodem, het water of de insecten aangetast.
 • XPower-applicaties zijn niet onderworpen aan wettelijke beperkingen en kunnen in alle gebieden worden toegepast, bijv. langs waterwegen.
 • De XPower is een handig aanvullend hulpmiddel voor gedeeltelijke of volledige herbicidevrije voedselproductie.
 • Geen extra benodigdheden (warm water, gas, handmatige bediening, enz.) nodig.


Wat zijn de voordelen ten opzichte van niet-chemische onkruidbestrijding?

 • Systematische werking tot in de wortels: andere niet-chemische methoden zijn over het algemeen niet systematisch, wat teruggroei veroorzaakt.
 • Geen impact op de bodem: voorkomen van erosierisico's en geen stimulering van teruggroei van het onkruid.
 • Bodemintegriteit: de energie gaat direct de wortels in en warmt de omringende bodem of omgeving niet op.

100% vrij van chemicaliën. 100% milieuvriendelijk.

AGXTEND™ - TrackXcontrol